Contact information

Address

Shvili in MEGA Teply Stan shopping mall
Kaluzhskoe highway, 21 km,
Vkusniy Boulevard, right line opposite the main entrance.
Phone: +7 (495) 980-77-97 ext. 301
Opening hours: from 9:30 to 00:00

 

Shvili in Kashirskaya Plaza shopping center
Kashirskoye highway 61, bld. 2, 4th floor
Phone: +7 (495) 980-77-97 ext. 302
Opening hours: from 10:00 to 23:00

 

Shvili in the shopping center “Metropolis”
Leningradskoye Hwy, 16А, bld. 4
New building of the metropolis shopping center, 4th floor,
entrance from the MCC.
Phone: +7 (495) 980-77-97 ext. 303
Opening hours: from 10:00 to 23:00

 

Shvili in the shopping center “Afimall”
Presnenskaya Naberezhnaya, 2, 5th floor
Phone: +7 (495) 980-77-97, доб. 304
Opening hours:
Sun–Thu from 10:00 to 22:00
Fri, Sat 10:00 to 23:00

 

Shvili in the shopping center “Salaris”
23rd km, Kievskoe highway, 1. 2 floor
Phone: +7 (495) 980-77-97 ext. 305
Opening hours: from 10:00 to 22:00

 

Shvili in the shopping center “Krasnyy Kit”
Sharapovskiy Proyezd, 2, Mytishchi, Moscow Oblast
Phone: +7 (495) 980-77-97 ext. 306
Opening hours: from 10:00 to 23:00

adminContacts